به سایت آسا خوش آمدید.انواع کمپرسورهای دیسکاس دی وی ام کوپلند
Discuss Series DWM Copeland Compressors
DWM Copeland Discuss Compressors

کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D2DD 500 5 اسب ( 5HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D2DL 750 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D2DB 750 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D3DA 750 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D3DC 1000 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D3DS 1500 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D4DA 2000 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D4DH 2500 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D4DJ 3000 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D6DH 3500 35 اسب ( 35HP )
کمپرسور دیسکاس دی وی ام کوپلند مدل D6DJ 4000 40 اسب ( 40HP )

Image On This Friday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران