به سایت آسا خوش آمدید.

خانه سرمایش و انجماد کنترل ها و ملزومات تبرید انواع گازهای تبرید - انواع گازهای دستگاه های سرد کننده


 گازهای فریون (برودتی) Refrigerants

 

انواع گازهای فریونی استاندارد و اورجینال

Genetron Honeyell Refirigerant (U.S.A)

هانیول آمریکا

گاز R22 در سیلندرهای 13.6 کیلوگرمی
گاز R134a در سیلندرهای 13.6 کیلوگرمی
گاز R407 C در سیلندرهای 11.3 کیلوگرمی
گاز R410 A در سیلندرهای 11.3 کیلوگرمی
گاز R404 A در سیلندرهای 10.9 کیلوگرمی
گاز R507Az در سیلندرهای 11.3 کیلوگرمی
گاز R23

 

انواع گازهای هانیول

 

 

فروژن انگلیس

FROGEN Refrigerant (United Kingdom)

گاز R134a در سیلندرهای 13.6 کیلوگرمی

گاز  R22در سیلندرهای 13.6 کیلوگرمی

گاز R407A در سیلندرهای 11.3 کیلوگرمی

گاز R410A در سیلندرهای 11.3 کیلوگرمی

گاز R404A در سیلندرهای 10.9 کیلوگرمی

 

 انواع گازهای فروژن

 

 

انواع گازهای تبرید - انواع گازهای دستگاه های سرد کننده - گاز یخچال - گاز کولر گازی - گاز سردخانه - گاز تهویه مطبوع - Refrigerant Gas - Freon Gas - CFC Gas - Non CFC Gas - HCFC Gas - R22 - R12 - R502 - R134a - R407a - R410 - R11 - R141a


• گاز R12
• گاز R22
• گاز R134
• گاز R404
• گاز R406
• گاز R407
• گاز R410
• گاز R502
• گاز R507
• گاز R510
• گاز R141b
• روغن 4GS
• روغن 3GS
• روغن SL22
• روغن SL68
• روغن SL100
• روغن SH320B

 • روغن BSE32
 • روغن BSE55
 • روغن BSE170
 • روغن B5.2
 • روغن BSE320SH
 • روغن B100
 • روغن B150SH
 • روغن 160PZ
 • روغن 160P
 • روغن160SZ
 • روغن320SZ
  • Mineral Oil (MO)
  • Alky-Bezene (AB)
  • Poly-Alpha-Olefin(PAO)
  • Polyolester (POE)
  • Polyvin-ether (PVE)

 

 

Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/asa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Sunday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران