به سایت آسا خوش آمدید.

خانه

دمای نقطه شبنم

دمای نقطه شبنم ( Dew point temperature )

هنگامی که هوا سرد می شود دریک درجه حرارت خاص بخار آب موجود درهوا شروع به تقطیر شدن می نماید. درجه حرارت این نقطه را دمای نقطه شبنم نامیده وآنرا با Tdp نشان می دهند.
Image On This Friday